Seminar on passive samplers

September 11, 2015

WAG AS will be hosting a half-day seminar on passive sampling technology, featuring presentations by experts from NGI, NIVA and NILU.   The seminar language will be Norwegian.


Innovasjon i praksis

Passive prøvetakere for kartlegging av forurensning

NGI, NIVA og NILU gjennom WAG AS inviterer til seminar
Onsdag 23. september 2015, kl. 9-12 hos NGI Oslo

  • Miljødirektoratets erfaringer og ønsker for passive prøvetakere i overvåkingssammenheng.
  • Virkemåter og anvendelsesområder for passiv prøvetaking  (Espen Eek, NGI)
  • Tilpasning av passive prøvetakere for å måle det umulige (Christopher Harman, NIVA)
  • Passiv prøvetaking av miljøgifter (Svein Knudsen, NILU)
  • Bruk av passive prøvetakere i områder med forurensede sedimenter – fra Oslo havn til Lago Maggiore (Amy Oen, NGI)

Programmet avsluttes med lunsj

Påmelding via post@wag-solutions.no innen 17. september.

Kontaktperson: sjur.tveite@wag-solutions.no